Przejdź do treści

OFERTA

 

Podstawowe kierunki 

 

 • doradztwo techniczne,
 • pełnienie funkcji kierownika budowy,
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • sporządzanie kosztorysów ogólno-budowlanych i instalacyjnych wszystkich branż,
 • sporządzanie operatów szacunkowych mieszkań i obiektów,
 • konsultacje techniczno-ekonomiczne dotyczące optymalizacji kosztów budowy oraz doboru optymalnej technologii i odpowiednich podwykonawców,
 • analiza kosztorysów budowlanych,
 • sporządzanie opinii technicznych w zakresie budownictwa kubaturowego,
 • roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem wszelkiego rodzaju prac remontowych, wykończeniowych i modernizacyjnych,  pomieszczeń, pokryć dachowych i elewacji, 
 • aranżacje i adaptacje wnętrz mieszkalnych i użytkowych,
 • sprzedaż materiałów wykończeniowych i wyposażenia wnętrz,
 • roboty budowlane, wykończeniowe od stanów zerowych aż pod klucz,
 • adptacje i przebudowy starych budynków, poddaszy, biurowców itp.,
 • remonty dachów i elewacji.

 


 

KOMPLEKSOWE USŁUGI 

 

Przejęcie pełnej obsługi inwestycji - rola generalnego wykonawcy i koordynatora

Kompletna realizacja zadania począwszy od fazy projektowej, po prace wykończeniowe i montaż wyposażenia.

Przeprowadzenie ujętych w planie inwestycji prac instalacyjnych, zarówno podstawowych jak i rzadziej stosowanych, w oparciu o konsultacje techniczne i ścisłą współpracę z wieloma  wyspecjalizowanymi firmami.